Mikorea / Tin Tức / Giải đáp câu hỏi thường gặp về men vi sinh từ chuyên gia Hàn Quốc

Giải đáp câu hỏi thường gặp về men vi sinh từ chuyên gia Hàn Quốc

어떻게 보관해야 하나요?

Phải bảo quản men vi sinh như thế nào?

상온에서 보관 가능하지만 날씨가 무더운 날은 냉장 보관을 추천합니다.

Men vi sinh có thể bảo quản ở nhiệt độ bình thường tuy nhiên với thời tiết quá nóng thì khuyến khích nên bảo quản trong tủ lạnh.

임산부도 섭취해도 되나요?

Phụ nữ mang thai có thể sử dụng được men vi sinh không?

임산부도 섭취 가능합니다. 임신 중 먹는 프로바이오틱스는 장내 유익균의 활동을 늘어나게 하고 유해균을 억제해 장이 건강해지고 배변 활동에 도움을 줘 임산부에게도 도움을 줍니다. 또 임신중 먹는 프로바이오틱스는 태아에게도 이롭게 작용하는데요, 임산부에게 유익균이 많으면 태아에게 좋은 균을 물려줄 수 있어 아이 초기 면역 관리에 유익한 영향을 줍니다.

Phụ nữ mang thai có thể sử dụng được. Phụ nữ đang mai thai uống Probiotics có thể giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn vì ức chế những vi khuẩn có hại và tăng các hoạt động của các lợi khuẩn trong đường ruột đồng thời giúp thai phụ giải quyết tốt hơn các vấn đề về táo bón. Hơn nữa, khi thai phụ uống men vi sinh cũng có những tác động tích cực đến thai nhi, phụ nữ mang thai có nhiều vi khuẩn có lợi sẽ truyền những lợi khuẩn này đến thai nhi và có ảnh hưởng tích cực cho quản lí hệ miễn dịch của em bé trong giai đoạn đầu đời.

프로바이오틱스 제품이 많은 데 어떻게 고르나요?

Hiện nay có rất nhiều các sản phẩm men vi sinh,nên lựa chọn như thế nào?

살아있는 프로바이오틱스는 위산이나 담즙에 의해 쉽게 파괴되기 때문에 장 도달률이 높은 제품을 골라야 합니다. 따라서 장까지 살아갈 수 있는 코팅 기술이 적용되어 있는지를 살펴 봐야 합니다. 또한 프로바이오틱스이 종류를 잘 봐야 하는데요, 각 균에 따라 가지고 있는 효능이 다르기 떄문에 비피더스균, 유산간균, 유산구균이 모두 골고루 들어있는 제품을 선택해야 합니다. 그리고 비피더스 균은 산소를 만나면 금방 죽기 때문에 질소 포장이나 개별 포장을 한 제품을 선택하는 것이 좋습니다.

Những Probiotics sống có thể dễ dàng bị phá hủy bởi túi mật hay axit trong dạ dày nên phải lựa chọn các sản phẩm men vi sinh có tỉ lệ đạt được Probiotics sống cao nhất. Theo đó phải quan sát và lựa chọn kĩ men vi sinh được ứng dụng kĩ thuật Coating (tráng, ép) để lợi khuẩn có thể đi vào và sống trong tận đường ruột. Hơn nữa, chủng loại của men vi sinh cũng cần phải được cân nhắc thật kĩ, vì các khuẩn khác nhau sẽ mang lại các chức năng khác nhau nên phải lựa chọn sản phẩm men vi sinh có chứa đồng đều tất cả các lợi khuẩn Lactococcus Lactis Plasma, lợi khuẩn lactobacillus, lợi khuẩn BB536. Và lợi khuẩn BB536 vì có thể chết ngay lập tức nếu gặp oxy nên lựa chọn các sản phẩm có cải tiến trong quá trình đóng gói hay đóng gói nitrogen sẽ tốt hơn.

유산균과 프로바이오틱스의 차이는 무엇인가요?

Điểm khác nhau giữa Lợi khuẩn và Probiotics là gì?

유산균(Lactic acid bacteria)은 흔히 젖산균이라고 불리며 당류를 발효해 에너지를 얻는 균을 통틀어 부르는 넓은 의미이며 프로바이오틱스란 건강에 이로운 모든 살아있는 균을 말합니다. 프로바이오틱스에는 유산균과 비유산균을 포함한 건강에 이로운 균이 포함되어 있으며 이들 중 대부분이 유산균 입니다. 따라서 모든 유산균이 프로바이오틱스도, 모든 프로바이오틱스가 유산균도 아닙니다.

Lợi khuẩn (Lactic acid bacteria) là vi khuẩn axit lactic thường thấy và mang ý nghĩa rộng hơn khi được gọi bao hàm tất cả các vi khuẩn đạt được năng lượng vì lên men đường. Còn Probiotics là các vi khuẩn sống và có lợi cho sức khỏe. Probiotics bao hàm những khuẩn có lợi cho sức khỏe gồm cả lợi khuẩn và phi lợi khuẩn tuy nhiên phần lớn chúng đều là lợi khuẩn. Theo đó tất cả các lợi khuẩn đều có Probiotics nhưng không phải tất cả Probiotics đều có lợi khuẩn.

프로바이오틱스는 왜 먹어야 할까요?

Tại sao phải uống Probiotics?

프로바이오틱스는 장내 환경을 산성으로 만들고 이를 통해 질병을 일으킬 수 있는 유해균들을 억제함으로서 장내 균총의 밸런스를 유지하는 역할을 합니다. 장 내 세균은 크게 유해균과 유익균 그리고 중간균으로 나뉘는데 유해균이 많으면 장 건강이 안 좋아지고 유익균이 많으면 장 건강에 도움이 되기 때문에 밸런스를 유지하는 것이 중요합니다. 프로바이오틱스 섭취는 장내 유익균을 늘리고 유해균을 억제하는 효과가 있어 배변활동 및 장 건강을 원활하게 하는데 도움이 됩니다.

Probiotics tạo nên tính axit trong môi trường đường ruột và thông qua điều này Probiotics đóng vai trò duy trì cân bằng các loại khuẩn trong đường ruột nhờ ức chế những vi khuẩn có hại có thể gây bệnh. Vi khuẩn ở trong đường ruột được chia thành khuẩn trung lập, khuẩn có lợi và khuẩn gây hại, nếu trong hệ tiêu hóa có chứa nhiều khuẩn gây hại thì sức khỏe của đường ruột sẽ yếu dần đi,nếu chứa nhiều vi khuẩn có lợi thì đương nhiên sức khỏe hệ tiêu hóa sẽ trở nên tốt hơn nên việc duy trì sự cân bằng các loại khuẩn đường ruột là cực kì quan trọng. Việc hấp thu Probiotics sẽ giúp tăng lượng lợi khuẩn trong ruột và ức chế các vi khuẩn có hại nên mang lại hiệu quả rất lớn trong hoạt động tiêu hóa và tăng cường sức khỏe cho đường ruột.

프로바이오틱스란 무엇인가요?

Probiotics là gì?

프로바이오틱스란 ‘충분한 양을 섭취했을 때 건강에 좋은 효과를 주는 살아있는 균’이라고 정의합니다. 프로바이오틱스는 장면역을 활성화하여 장내 유해균과 병원성 바이러스 균 등의 증식을 억제하고 장내 운동을 정상화 하는 효과가 있습니다.

Probiotics được định nghĩa là vi khuẩn sống mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe khi hấp thụ một lượng vừa đủ. Probiotics kích hoạt hệ miễn dịch của đường ruột, ức chế sự sinh sản của các khuẩn virus gây bệnh và vi khuẩn có hại và có hiệu quả giúp hệ tiêu hóa được hoạt động bình thường, khỏe mạnh.

유산균 제품은 어떻게 섭취하는 것이 좋나요?

Men vi sinh nên uống như thế nào để đạt được hiệu quả cao?

가급적이면 식사 후가 좋습니다. 식후에는 위의 pH 가 5에 달해 유산균이 사멸하지 않고 증식하는 pH가 됩니다.

Nên uống càng sớm càng tốt ngay sau khi ăn. Sau khi ăn dạ dày đạt nồng độ PH 5 vì  ở nồng độ này lợi khuẩn không chết mà có thể sản sinh được.