Mikorea / gói bổ sung sắt cho trẻ của Hamsoa

Tag : gói bổ sung sắt cho trẻ của Hamsoa

Bổ sung sắt cho trẻ như thế nào cho đúng?

Sắt là nguyên tố quan trọng cho sự phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Hiện nay tình trạng thiếu sắt ở trẻ tại Việt Nam rất thường gặp. Vì...