Hiển thị tất cả 2 kết quả

Là liên doanh công-tư đầu tiên do Kolmar Korea và Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc đồng thành lập, Kolmar BNH là viện nghiên cứu đầu tiên đăng ký với Bộ Khoa học, CNTT-TT và Kế hoạch Tương lai. Thông qua nghiên cứu và phát triển các nguyên liệu mới dựa trên các sản phẩm tự nhiên, công ty đang dẫn đầu sự đổi mới trong thị trường mỹ phẩm và thực phẩm chức năng cho sức khỏe của Hàn Quốc.